Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland


Despre

Școala  noastră se dedică acelor elevi a căror  cerință educativă specială se datorează  deficienței  de intelect sau  dificultății de învățare. Având ca limba de predare cea maghiară, suntem singura instituție cu asemenea profil din țară.

Pe parcursul celor  8 ani de studiu asigurăm activități de educare, învățare și recuperare/reabilitare. Elevii participă la programe pe tot parcursul zilei. Înainte de masă  activitățile din cadrul orelor convenționale sunt completate de intervențiile profesorului de psihopedagogie specială, și se asigură competențele necesare formării unui bagaj de cultură generală.    După masă se desfășoară activități pe baza unui program de intervenție și recuperare personalizată. Aceste activități reprezintă bazele unei   integrări sociale de succes.

Izolarea  geografică relativă a locului este recompensată suficient de atmosfera prietenoasă, aproape familiară ce cuprinde spațiul școlii.

Astfel scopul activității noastre este dezvoltarea personalității elevilor cu disabilități, a capacității de a trăi independent, precum și pregătirea lor  la muncă și viață.

În anul școlar 2020/21 sunt înscriși 47 de elevi, majoriatea proveniind din diferite localități ale județului Harghita, ponderea elevilor aflați sub tutela statului ajungând la cca. 40%. Înscrierea la școală se face pe baza certificatului de orientare școlară eliberatăla cerere de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională.

Serviciile sociale  ( masa, cazarea, servicii medicale, etc. ) pentru toți elevii sunt oferite de către Centrul de Plasament Ocland, care devine astfel cel mai important partener al nostru în educație. Elevii instituționalizați petrec vacanțele în centru de plasament, ceilalți se deplasează la domiciliu săptămânal sau la sfârșit de semestru.

După terminarea clasei a VIII-a elevi pot fi  înscriși în școli profesionale obișnuite sau speciale fără susținerea testului național.

Toate cheltuielile legate de școlarizare ( inclusiv cele legate de internat) sunt suportate de stat.

Finanțatorul Școlii Speciale Ocland este Consiliul Județean Harghita.

Alte sugestii

Fundatia Centrul Educational SPEKTRUM

Şcoală

Școala Populară de Artă şi Meserii "Vámszer Géza"

Organizator de Evenimente / Şcoală

Liceul de Artă "Nagy Istvan" Miercurea Ciuc

Şcoală