Oklándi Inkluzív Oktatási Központ


Leírás

Iskolánk tanulásban akadályozott vagy értelmükben sérült, sajátos nevelési igényű tanulók számára  létesített, kizárólag magyar tannyelvű oktatási intézmény. Mint ilyen, egyedülálló az országban.

8 évfolyamos képzéssel a tanulók  oktatását, nevelését, gyógypedagógiai fejlesztését látjuk el. Az iskola tanulóit egésznapos foglalkoztatásban részesítjük. Délelőtt hagyományos tanórák keretében, gyógypedagógiai segítség mellett az alapműveltség megszerzéséhez szükséges képességek kialakítására törekszünk.

Délután a tanulók sajátos szükségleteihez igazított egyéni felzárkóztató foglalkozások, valamint az eredményes társadalmi beilleszkedést elősegítő tevékenységek folynak.

A viszonylagos földrajzi elszigeteltséget kellőképpen pótolja az a baráságos, már-már családias légkör, mely az iskolát övezi.

Célunk
tehát, hogy az értelmi fogyatékos tanulók személyiségét fejlesszük, felkészítsük őket a speciális  szakképzési továbbtanulásra, a szerepvállalásra, az önálló életvitelre.

Hasonló helyek

SPEKTRUM Oktatási Központ

Iskola

Vámszer Géza Művészeti Népiskola

Eseményszervező / Iskola

Nagy István Művészeti Középiskola

Iskola