Biblioteca Judeţeană Kájoni János


Despre

Biblioteca Judeţeană “Kájoni János” este cea mai mare bibliotecă publică din judeţul Harghita. Funcţionează ca instituţie subordonată Consiliului Judeţean Harghita.

Instituţia este prezentă în viaţa comunităţii prin oferta variată de lectură, manifestări culturale, activităţi pentru timpul liber. Prezervarea şi diseminarea valorilor culturale locale şi regionale constituie elemente esenţiale ale activităţii.

Serviciile Bibliotecii Judeţene “Kájoni János” au la bază un fond de aproximativ 190 000 de documente: cărţi, periodice, audiovizuale, electronice şi sunt utilizate anual de peste 5000 de persoane. Totodată, instituţia are rol de îndrumare metodică a bibliotecilor publice din judeţul Harghita.

Precursoarea instituţiei este Biblioteca Raională Ciuc, înfiinţată în anul 1950, dar istoria bibliotecilor din Miercurea-Ciuc începe cu secole mai devreme. De la înfiinţare, biblioteca a trecut prin restructurări, mutări, redenumiri.

Denumirea actuală a fost adoptată în decembrie 2007 şi semnifică identificarea instituţiei cu idealul servirii comunităţii prin cultură, reprezentat de eruditul călugăr franciscan Kájoni János în secolul al XVII-lea.

În data de 18-20 decembrie a avut loc festivitatea de inaugurare a noului sediu al Bibliotecii, urmată de programe festive. Publicul beneficiază de servicii de bibliotecă în spaţiile moderne, funcţionale, găzduite de noua clădire.

Photo Gallery

Alte sugestii

Biblioteca Comunală ”Baka János” Sânmartin

Bibliotecă

Biblioteca Orăşenească Kamenitzky Antal

Bibliotecă