Capela Sângerată și Gaura Dracilor


Address

Jigodin-Băi 530003, Romania

Despre

În vremurile năvălirii tătarilor, secuii din Ciuc s-au mascat în diavol, speriindu-i și astfel învingându-i pe năvălitori. Amintirea acestor evenimente este păstrată de Vérkápolna – Capela Sângerată și de Ördöglik – Gaura Dracilor.

Photo Gallery

Alte sugestii

Drumul doamnei Rapson

Legendă

Comorile cetății Tartod

Legendă

Cetatea de la Porumbenii Mari

Legendă

Cetatea lui Both

Legendă

Colțul Cetății de la Bălan

Legendă