Centrul Cultural Gheorgheni

Centrul Cultural Gheorgheni

Centru cultural / Organizator de Evenimente


Address

Testvériség Sugárút 9 szám, Gyergòszentmiklòs, Romania, 535500

Email

Despre

Centrul Cultural Gheorgheni este o instituţie publică specializată – în speţă centrul cultural cu personalitate juridică în subordonarea Consiliului Local Gheorgheni, ordonator de credite terţiar, si administrează bunurile mobiliare si imobiliare existente în dotare conform HCL 267/2002 si a inventarului.

Persoană juridică de drept public, română înfiinţată în condiţiile legii române: specializată – în speţă Centrul Cultural cu personalitate juridică în subordonarea Consiliului Local Gheorgheni

Obiectivele principale ale Centrului Cultural Gheorgheni sunt:
A) Lărgirea orizontului cultural prin organizarea diferitelor manifestări;
B) Păstrarea, cultivarea, dezvoltarea tradiţiilor şi a valorilor culturale proprii;
C) Stimularea procesului de creaţie în toate genurile artistice;
D) Elaborarea unei strategii eficiente împotriva trendurilor culturale negative, a tendinţelor de poluare culturală si degradare;
E) Promovarea relaţiilor interne şi internaţionale cu instituţii culturale, stiinţifice, educaţionale, elaborarea parteneriatelor cu ministere ale culturii si învăţământului, atât din ţară cât şi de peste hotare, având în vedere compatibilitatea cu recomandările şi reglementările Uniunii Europene;

Alte sugestii

Asociația Kendertó - Bădeni

Organizator de Evenimente

Academia Micilor Campioni

Organizator de Evenimente

Szent Gellért Cross

Organizator de Evenimente

Asociația Sportivă „Nagy Rezső” Sportegyesület

Organizator de Evenimente

TEDx Csíkszereda

Organizator de Evenimente