Tinovul de la Fântâna Brazilor

Rezervație naturală


Address

DC50, Fântâna Brazilor 537063, Romania

Despre

Tinovul de la Fântâna Brazilor este situat la o altitudine de cca 950 m în partea central-vestică a platoului vulcanic Praid-Dealu al Munţilor Gurghiu. 

Tinovul de la Fântâna Brazilor a fost declarat sit Natura 2000 în anul 2007. În literatura de specialitate apare sub numele de Luc sau Ruc, dar printre localnici locului i se zice în general Datka. Tinovul reprezintă cel mai vestic tinov cu pinet din Carpaţii Orientali. Este înconjurat de o pădure de molid (Vaccinio-Piceetum abietis) care se prelungeşte până la mlaştina La Pod. 

Dintre speciile faunistice importante sunt de menționat: broasca roşie se pădure (Rana dalmatina), broasca roşie de munte (Rana temporaria), salamandra (Salamandra salamandra), respectiv şopârla de munte (Zootoca vivipara).
Se poate vizita pe o potecă de vizitare elaborat cu ajutorul donației localnicilor.
Poteca de vizitare Taiga prezintă  procesele specifice mlaștinilor turboase, prezintă specificul creșterii lente a coniferelor, prezintă specii specifice acestor habitate siberiene: plante insectivore și otrăvitoare. 
Se poate vizita și pe cont propriu: Vă rugăm să plătiți tariful de vizitare la micul magazin dinaintea Tinovului.
Dacă doriți un ghidaj profesionist, apelați numărul de telefon afișat pentru rezervare în prealabil.

Sursă text și foto: https://www.korpa.ro/

Photo Gallery

Alte sugestii

Piatra Șoimilor

Rezervație naturală

Rezervația geologică Dealul Melcului Corund

Rezervație naturală

Tinovul de la Fântâna Brazilor

Rezervație naturală

Colina Budvár

Rezervație naturală

Poiana de narcise

Rezervație naturală