Tinovul de la Fântâna Brazilor

Rezervație naturală


Address

DC50, Fântâna Brazilor 537063, Romania

Despre

Tinovul de la Fântâna Brazilor este situat la o altitudine de cca 950 m în partea central-vestică a platoului vulcanic Praid-Dealu al Munţilor Gurghiu. Platoul este alcătuit din formaţiuni vulcanogen-sedimentare. La periferia vestică a platoului, eroziunea apelor a scos la iveală depozitele sedimentare ponţiene şi sarea.

Tinovul de la Fântâna Brazilor a fost declarat sit Natura 2000 în anul 2007. În literatura de specialitate apare sub numele de Luc sau Ruc, dar printre localnici locului i se zice în general Datka. Tinovul reprezintă cel mai vestic tinov cu pinet din Carpaţii Orientali. Este înconjurat de o pădure de molid (Vaccinio-Piceetum abietis) care se prelungeşte până la mlaştina La Pod. De localitatea Sâncel îl despart alte păduri de molid şi fag cu brad (Pulmonario rubro-Abieti-Fagetum) şi zadă.

Dintre speciile faunistice importante sunt de menționat: broasca roşie se pădure (Rana dalmatina), broasca roşie de munte (Rana temporaria), salamandra (Salamandra salamandra), respectiv şopârla de munte (Zootoca vivipara).

Sursă text și foto: https://www.korpa.ro/

Photo Gallery

Alte sugestii

Piatra Șoimilor

Rezervație naturală

Scaunul Rotund

Rezervație naturală

Lacul Sfânta Ana

Rezervație naturală

Colina Budvár

Rezervație naturală

Tinovul de la Fântâna Brazilor

Rezervație naturală