Izvoare de ape minerale din Bilbor

Ape minerale


Address

Bilbor, Romania

Despre

În cuprinsul depresiunii Bilbor, izvoarele de apă minerală sunt localizate în partea vestică a acesteia, adică pe partea dreaptă a Bistricioarei, formând un areal relativ restrâns, unde sunt circa 15 iviri de ape minerale, stocate majoritatea în scorburi de brad (ştiubee) sau în tuburi de beton.

Cele mai importante sunt: Simion Lungu, singurul izvor care iese în evidenţă prin continuitatea şi intensitatea mai pronunţată a emisiunii de CO2, lucru remarcat prin aspectul de „fierbere zgomotoasă” a apei.

Deşi zona izvorului „fierbe” din cauza CO2, apa este foarte puţin mineralizată, amestecul cu CO2 se face la suprafaţă şi nu la adâncime, acesta în viitor poate fi folosit ca și mofetă. Urmează apoi izvoarele Şeştina, Iacobeţ, Truţa, Raita, Vâlcăneşti (unde apar trei izvoare de apă minerală), Borcut şi pe Valea Bistricioarei în zona numită Hurubă, pe o suprafaţă de 300-400 m2 apar şase iviri de ape minerale carbogazoase dintr-un mamelon de travertin.

Sursa:
George-Bogdan Tofan “ULUCUL DEPRESIONAR DRĂGOIASA-TULGHEȘ. POTENȚIAL TURISTIC, AMENAJARE ȘI VALORIFICARE TURISTICĂ”

Fotografii

Alte sugestii

Izvorul de apă minerală la Băile Szejke

Ape minerale

Izvorul Boldizsár/Madonna/Horia (Izvorul 3) Borsec

Ape minerale

Izvorul de apă minerală din Remetea

Ape minerale

Izvorul Republica/ Erzsébet (Izvorul 2) Borsec

Ape minerale

Izvorul Lázár/ Crişan (Izvorul 6) Borsec

Ape minerale