Diaconul Gábor


Address

Lăzarea 537135, Romania

Despre

Învățătorul fiilor judelui din Gheorgheni, diaconul Gábor, a trăit în castelul din Lazărea. El a pornit împotriva tătarilor cu o oaste mică de câteva sute, însă cu o strategie isteață, învingând până la urmă o ceată de o superioritate numerică covârșitoare.

Fotografii

Alte sugestii

Drumul doamnei Rapson

Legendă

Comorile cetății Tartod

Legendă

Cetatea de la Porumbenii Mari

Legendă

Cetatea lui Both

Legendă

Colțul Cetății de la Bălan

Legendă