Diaconul Gábor


Address

Lăzarea 537135, Romania

Despre

Învățătorul fiilor judelui din Gheorgheni, diaconul Gábor, a trăit în castelul din Lazărea. El a pornit împotriva tătarilor cu o oaste mică de câteva sute, însă cu o strategie isteață, învingând până la urmă o ceată de o superioritate numerică covârșitoare.

Photo Gallery

Alte sugestii

Drumul doamnei Rapson

Legendă

Comorile cetății Tartod

Legendă

Cetatea de la Porumbenii Mari

Legendă

Cetatea lui Both

Legendă

Colțul Cetății de la Bălan

Legendă