Biserica de lemn „Arhanghelii Mihail şi Gavril” - Tulgheș


Audio Guide


Address

Tulgheș 537330, Romania

Despre

Biserica de lemn din Tulgheș, județul Harghita, cu hramul „Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril”, a fost construită în 1828.

Biserica este așezată pe Valea Putnei, pe fundalul unei perdele de brazi. Are planul trilobat, cu pronaos dreptunghiular, absidele laterale poligonale, terminate cu trei laturi și absida altarului decroșată.

Pe latura de sud se află un pridvor, cu stâlpi ciopliți, supraînălțat de o clopotniță scundă.

Bolta naosului este pe plan poligonal, din fâșii curbe, ce pornesc dintr-o rozetă sculptată și pictată (cheie de boltă). Tavanul pronaosului, ca și suprafețele din naos, ce fac trecerea de la planul poligonal al bolții la cel dreptunghiular, se reazemă pe console cioplite.

Pe bolta naosului sunt reprezentate zece momente din viața lui Iisus Hristos, a căror realizare se poate atribui moldoveanului Grigorie de la Târgu Pietrii, la mijlocul secolului al XIX-lea.

Cu aportul obștii din Tulgheș, biserica monument a fost reparată în anul 1976.

Sursa foto: https://ro.wikipedia.org/

Alte sugestii

Biserica Ortodoxă Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Voșlăbeni

Biserică

Biserica romano-catolică Voșlobeni (Heveder)

Biserică

Biserica Preasfânta Inimă a lui Isus

Biserică

Biserica Unitariană Odorheiu Secuiesc

Biserică

Biserica greco-catolică de odinioară din Odorheiu Secuiesc

Biserică