Sándor Edit: Asszonyélet Csíkszentdomokoson a xx. század elején


Dátum és óra:
Házigazda:
Csíkszentsimoni Községi Könyvtár, Hargita

Leírás